Stor snarveisatsing

I Molde kommune er det hundrevis av snarveier, men mange av dem er i dårlig stand og vanskelig å finne. Nå gjør klimamidler det mulig å skilte og oppgradere flere av dem.

Det er Naturvernforbundet i Molde som har kartlagt 349 snarveier mellom Kringstad i vest og Røbekk i øst. Resultatet er en omfattende rapport og et detaljert kart.

- Noen av snarveiene er lite brukt fordi folk kanskje tenker at det ikke er lov å gå der, eller at de ikke vet om dem. Enkelte steder har privatpersoner kanskje «tatt seg litt til rette» slik at det ser ut som privat grunn, mens det faktisk er kommunes område, sier Aksel Skåland Røste, rådgiver i Molde bydrift.

Kartet har også blitt en del av  Molde kommunes offiselle kart på kommunens nettsider.

250.000 kroner for klima og folkehelse

Molde kommune ønsker bærekraftig utvikling. Det ble derfor øremerket 250.000 kroner av klima-midler til snarveisatsinga. Pengene brukes til opprusting av snarveiene samt til å sette ut 20 snarvei-skilt.

Snarveier er klimatiltak

- En stor del av klimagassutslippene i Molde er fra transport. Vi ønsker derfor å legge til rette for gående og syklende. Det å utbedre og ruste opp snarveiene er en god måte å få ned veitrafikken på. Dette er bra for klimaet, nærmiljøet og folkehelsa, sier Ole Bertil Tveita Tingvoll, klimarådgiver i kommunen.

I sin rapport skriver også Naturvernforbundet at snarveier som leder til busstopp kan øke bruk av kollektivtransport i byen.

- Hvordan har dere prioritert hvor pengene skal brukes?

- Naturvernforbundet hjalp oss å lage ei prioriteringsliste vi har brukt som utgangspunkt. Det er skoleveier og nord-sør traseer som er prioriterte. På grunn av hvordan de fleste vegene går øst-vest, er det ofte mest tid å spare på snarveger som går nord-sør.

Vi har også fokusert på å gjøre tiltak der det er flere sammenhengende snarveger, sier Aksel Skåland Røste i Molde bydrift.

 

 

 

Sikkerhet på skolevei

- Hvorfor er gode snarveier så viktig?

- I tillegg til å spare tid, er det tryggere å bevege seg utenom bilveiene. Snarveiene er for alle til alle tider, men vi ser jo at det ofte er barn og unge som bruker snarveiene, gjerne som skolevei, og det skal være trygt, sier Aksel Skåland Røste.

Molde bydrift

Her har de nettopp fjernet ei rekke med store trær i toppen av Nøttestien på Langmyra. Trærne skjulte stien og gjorde den trafikkfarlig ved at barna kom rett ut i vegen bak trærne. 

Aksel Skåland Røste, Marvin Solheimdal, Jeyantharaj Varatharajah og John Einar Berg i Molde bydrift.

Nå er stien oversiktlig, skiltet og har fått nytt dekke.

Nødvendig med nabohjelp

«Privatisering» av snarveiene ofte gjort i beste mening.

- Dette kan være velmenende naboer som for eksempel klipper gress slik at snarveiene ikke gror igjen. Men det kan også være at det er satt opp hindringer i form av gjerder eller planter, sier Skåland Røste.

Han ønsker å oppfordre naboer til snarveiene om å hjelpe til å holde de farbare, og gjerne også at velforeninger holder litt øye med hvordan det står til med snarveiene i området.